Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá xẻ Cường Phát; Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình và Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc và Nông trường Hữu Lũng bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; Phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020; Công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020; Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn

 

 

Để điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thực tế thực hiện dự án đầu tư nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất hiện có; UBND tỉnh vừa điều chỉnh (số 2479/QĐ-UBND ngày 30/10/2020) cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó đính chính diện tích lô đất Nhà máy xi măng (ký hiệu lô XM62) từ diện tích 543.709 m2 thành 530.978 m2; Điều chỉnh chức năng sử dụng đất lô đất Nhà máy xi măng (ký hiệu lô XM62) thành đất vật liệu xây dựng (ký hiệu lô VLXD9) và đất hạ tầng kỹ thuật đô thị (tuyến cống hộp thoát nước đi ngầm qua khu đất).

 

Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình và Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc và Nông trường Hữu Lũng bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

 

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2473/QĐ-UBND và số 2476/QĐ-UBND ngày 30/11/2020) Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình và Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc và Nông trường Hữu Lũng bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng.

 

Tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình bàn giao về địa phương quản lý, sử dụng tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình là 39,13 ha. Trong đó: Giao cho UBND xã Tú Đoạn quản lý theo hiện trạng 0,21 ha đất; Đất quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng 3,09 ha. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý diện tích sử dụng mục đích phát triển kinh tế - xã hội 14,39 ha. Giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình cá nhân theo quy định là 21,44 ha.

 

Tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc và Nông trường Hữu Lũng bàn giao về địa phương tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng là 857,37 ha. Trong đó: Diện tích giữ nguyên theo hiện trạng để thực hiện giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 88,08 ha; cộng đồng dân cư quản lý theo hiện trạng 0,41 ha; thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 82,2 ha; quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng 3,64 ha; quy hoạch sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội 69,31 ha; giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân theo quy định 689,81ha.

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá xẻ Cường Phát

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2490/QĐ-UBND ngày 02/12/2020) chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá xẻ Cường Phát.

 

Theo đó, Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu khoáng sản Cường Phát. Với Công suất thiết kế là 30.000 m3/năm đá ốp lát, đá xây dựng. Trong đó sản phẩm đầu ra gồm: đá thành phẩm loại 1, diện tích bề mặt từ 0,6÷1 m2 trở lên: 20.000 m3/năm; đá thành phẩm loại 2, diện tích bề mặt từ 0,2÷0,6 m2: 5.000 m3/năm; đá xây dựng, diện tích bề mặt nhỏ hơn 0,2 m2): 5.000 m3/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Tú Xuyên, Tri Lễ của huyện Văn Quan. Tổng vốn đầu tư của dự án là 30,4 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 30 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

 

Phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020) kết quả thi tuyển đối với 205 thí sinh và công nhận kết quả trúng tuyển đối với 40 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Công nhận các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 125/KH-UBND ngày 22/7/2020) các Xã: Hòa Lạc, Minh Tiến, huyện Hữu Lũng; Thị trấn Đồng Mỏ, Nhân Lý, huyện Chi Lăng; Bình Trung, Mẫu Sơn, Tân Liên, huyện Cao Lộc; Trấn Ninh, Tú Xuyên, Bình Phúc, Điềm He, Liên Hội, huyện Văn Quan; Đoàn Kết, Kim Đồng, huyện Tràng Định; Hoàng Việt, Bắc Hùng, Bắc Việt, Hội Hoan, Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng; Thị trấn Bình Gia, Hoàng Văn Thụ, Hồng Phong, huyện Bình Gia đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020.

 

Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh bổ nhiệm (số 2506/QĐ-UBND ngày 03/12/2020) ông Đậu Trường An, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 

Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

Để xác định chỉ số cải cách hành chính phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, khoa học và chính xác, phản ánh đúng tình hình thực tế; UBND tỉnh vừa ban hành (số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020) Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Thang điểm đánh giá của chỉ số cải cách hành chính là 100 điểm; thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Điểm của mỗi tiêu chí chỉ số cải cách hành chính được căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo các nội dung, tiêu chí quy định và gửi hồ sơ tự đánh giá trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét, quyết định công nhận hoặc điều chỉnh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính đã được Hội đồng thẩm định thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố  hàng năm.

 

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

Để cụ thể hóa các nội dung, biện pháp chuyên môn phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn theo quy định của Luật Thú y; UBND tỉnh vừa xây dựng (số 188/KH-UBND ngày 30/11/2020) Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên cạn với phương châm “Phòng bệnh là chính”, thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh động vật trên cạn đến tận thôn, bản, hộ chăn nuôi; phát hiện sớm, bao vây khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh ở động vật trong diện hẹp, đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong đó đặt ra các nội dung chính gồm: Khi chưa có dịch xảy ra, khi có dịch xảy ra và công tác phối hợp xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu…

 

 

Hoàng Tùng