Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 1653/UBND-KGVX, ngày 02/12/2020).

 

Ảnh minh họa (Internet)

Các cấp, các ngành, mọi người dân không được chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phải tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1198/UBND-KGVX ngày 28/9/2020 về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: Tiếp tục quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nơi tổ chức. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng, chống dịch bệnh./.

 

Bích Diệp