Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 27/10/2020 về kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh làm Chủ tịch Hội đồng

Theo đó, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có vụ việc liên quan; mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh và Chánh án TAND tỉnh tham gia Hội đồng.

 

Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quỳnh Anh