Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, mọi người dân không được chủ quan trong mọi trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh Việt Nam, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của ngành Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; quản lý tốt các cơ sở cách ly, người nhập cảnh cách ly nhất là tại các cơ sở cách ly có thu phí; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày hạn chế tham gia, sử dụng các dịch vụ karaoke (Công văn số 1354/UBND-KGVX, ngày 26/10/2020)./.

 

Bích Diệp