Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định số 123/QĐ-BCĐ, ngày 26/10/2020, thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Tổ chức do đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) làm Trưởng Ban. Đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL làm Phó Trưởng Ban thường trực. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở VHTT&DL và đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban.

 

Thành viên Ban Tổ chức là các lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL.

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, Điều lệ và các văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từ cấp huyện đến cơ sở. Tham mưu Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị lực lượng và các điều kiện cần thiết để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc./.

 

Khánh Ly