Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vi phạm pháp luật đất đai đối với mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (Công văn số 1347/UBND-KT, ngày 23/10/2020).

 

Thủ tướng yêu cầu xử lý thông tin phản ánh hoạt động của mô hình du lịch  kết hợp trang trại nghỉ dưỡng - Khoa học và đời sống

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra các khu vực đang tồn tại mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (famrstay), xác định các khu có vi phạm pháp luật đất đai để xử lý theo đúng quy định, các khu chưa có vi phạm pháp luật đất đai hoặc có vi phạm nhưng chưa có chế tài xử lý để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh các trường hợp có thể xảy ra vi phạm.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh đối với các dự án nêu trên để tránh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; công khai trên các phương tiện thông tin của địa phương các khu vực, dự án có sai phạm để người dân và doanh nghiệp biết.

 

Thùy Linh