Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020); Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;  UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua dịch vụ bưu chính... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.