Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu;  Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chỉ đạo tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ sinh hoạt cho Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Tăng cường thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.