Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021, Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố, Tăng cường tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường quản lý khai thác rừng trồng trên phần diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm giữa Công ty Lâm nghiệp và người dân; Chỉ đạo khai thác, sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.