Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tăng cường bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Tăng cường công tác đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt những tháng cuối năm 2020; Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đấtkỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.