Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số 906/UBND-KGVX, ngày 30/7/2020).

 

Tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 (baolangson.vn)

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid – 19; bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, tăng cường năng lực xét nghiệm bảo đảm khả năng thực hiện trên diện rộng; tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức tốt công tác cách ly; có phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường quản lý không để thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động gây mất trật tự, trị an trên địa bàn; tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly. Địa bàn huyện, thành phố nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải chịu trách nhiệm.

 

Quỳnh Anh