Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (SNGD&YT), (Công văn số 896/VP-KGVX, ngày 28/7/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với đơn vị SNGD&YT công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với các vị trí việc làm là giáo viên (GV) và viên chức y tế (VCYT) trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được UBND tỉnh giao, đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số HĐLĐ này khi chấm dứt HĐLĐ.

 

Đơn vị SNGD&YT công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị SNGD&YT công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký HĐLĐ làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với các vị trí việc làm là GV và VCYT trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được UBND tỉnh giao và theo định mức quy định, để kịp thời thay cho số GV và VCYT nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ và để bố trí GV dạy buổi thứ 02 trong ngày. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số GV và VCYT còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao. Không để kéo dài HĐLĐ làm chuyên môn, nghiệp vụ quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là GV và VCYT.

 

Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế GV dạy 02 buổi/ngày theo quy định./.

 

Quỳnh Anh