Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020)

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng hóa đơn bán hàng, Chỉ đạo tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND về nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các khu vực cửa khẩu, Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020m Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

 

Ảnh minh họa

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng hóa đơn bán hàng

 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2677/VP-KT, ngày 06/7/2020) Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lợi dụng hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa đối với hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh, chú trọng tập trung tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, thị trấn Đồng Đăng, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường từ biên giới cửa khẩu vào trong nội địa và các kho, điểm tập kết hàng hóa khác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ kinh doanh hóa đơn trên địa bàn tỉnh có hành vi lợi dụng hóa đơn để tiếp tay, hợp thức hóa hàng cho hóa nhập lậu.

 

Chỉ đạo tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2664/VP-KT, ngày 06/7/2020) các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước đang hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý. Tham mưu UBND tỉnh các nội dung cụ thể kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện khung pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động chung của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngoài ngân sách nhà nước.

 

 Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

UBND tỉnh vừa chỉ đạo (778/UBND-KT, ngày 10/7/2020) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn triển khai Chương trình thời gian qua, chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân tỉnh chỉ ra tại Báo cáo trên; quan tâm dành nguồn lực tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

 

Chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

UBND tỉnh yêu cầu (số 2707/VP-KT, ngày 07/7/2020) khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Giao Sở Y tế tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung phải khắc phục theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, đồng thời chỉ đạo thi công hoàn chỉnh, dứt điểm các hạng mục thuộc gói thầu số 2; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với các hạng mục đã thi công xong theo quy định. UBND huyện Cao Lộc khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng liên quan đến việc thi công hàng rào dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện thi công, đóng toàn bộ hàng rào xong trong tháng 7/2020. Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông tích cực phối hợp với chủ đầu tư dự án để khắc phục những nội dung còn tồn tại về chất lượng công trình, cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

 

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các khu vực cửa khẩu

 

UBND tỉnh chỉ đạo (số 2771 /VP-KT, ngày 11/7/2020) tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các khu vực cửa khẩu. Yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án; đôn đốc tiến độ thực hiện khắc phục sai phạm tại các dự án theo kết luận thanh tra. Kiểm tra, xem xét các hạng mục công trình đã xây dựng thuộc dự án Xây dựng trụ sở làm việc và giao dịch, khu kinh doanh, nhà xưởng, dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên tại cửa khẩu Tân Thanh, đánh giá cụ thể mức độ vi phạm để xử lý theo quy định cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục. Nghiên cứu cập nhật, điều chỉnh nội dung liên quan tới các dự án đầu tư trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh bảo đảm phù hợp mục tiêu, định hướng phát triển khu vực trong quá trình thực hiện lập Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3206/BNV-CCVC ngày 26/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2020. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (số 116/KH-UBND, ngày 06/7/2020) thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Theo đó, chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh năm 2020 do Bộ Nội vụ phân bổ gồm 100 chỉ tiêu. Kỳ thi thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính với phần thi kiến thức chung; vòng 2 thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi vòng 1 dự kiến ngày 15/8/2020, vòng 2 dự kiến tổ chức ngày 22/8/2020. Yêu cầu Kỳ thi phải đảm bảo khách  quan,  công  khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật hiện hành; đồng thời bảo đảm  nguyên tắc cạnh tranh theo quy định.

 

 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 630/QĐ-TTg, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 117/KH-UBND, ngày 07/7//2020) thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: Hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án cụ thể; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; bảo đảm ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa và mở rộng hợp tác quốc tế.

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 118/KH-UBND, ngày 7/7/2020) thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó có 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp được chỉ ra: tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

 

Nguyễn Ngọc Khánh