Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020)

Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai  đoạn 2020 - 2025, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn, tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.