Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều động, bổ nhiệm và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 để giải quyết công việc theo thẩm quyền                                                                    

 

Ngày 22/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020 để giải quyết công việc theo thẩm quyền; phiên họp đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn mác, thương hiệu sản phẩm giai đoạn 2020-2025; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết  của  HĐND  tỉnh  về điều  chỉnh  Nghị  quyết  số  68/NQ-HĐND  ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

 

 Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 1205/QĐ-UBND ngày 27/6/2020) Trường Mầm non xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Mầm non Tú Đoạn I, huyện Lộc Bình đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Mầm non Tú Đoạn II, huyện Lộc Bình đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Mầm non thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Điều động, bổ nhiệm và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

 

Thực hiện Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; vừa Quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với Ông Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Long Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn; Bà Vũ Kim Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng; Bà Hướng Thị Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định; Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình; Ông Đổng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan.

 

Đồng thời, UBND tỉnh vừa thực hiện điều động ông Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm 05 năm và Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Ngọc Huy kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 1188/QĐ-UBND ngày 24/6/2020) cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả tại 03 khách sạn sau:

 

Khách sạn BaLa, địa chỉ: số 4, tổ 1, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 

Khách sạn Sao Mai, địa chỉ: số 46, phố Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

 

Khách sạn Thiên Phú Lạng Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Nghĩa Thịnh, địa chỉ: khu tái định cư Thác Mạ 2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

 

Các khách sạn trên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy trình, biện pháp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng cách ly tự nguyện tại khách sạn theo đúng các quy định tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng giá dịch vụ của các khách sạn phù hợp; thông báo công khai giá dịch vụ (toàn bộ chi phí cho việc thực hiện cách ly) trọn gói trong 14 ngày cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly và người được cách ly tự nguyện chi trả.

 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000

 

Để điều chỉnh chức năng sử dụng đất phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; huy động có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất tạo nguồn vốn cho phát triển phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chi Lăng; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 1204/QĐ-UBND ngày 26/6/2020) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.

 

Theo đó thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đối với 15 khu đất với tổng diện tích điều chỉnh trên 100 ha, trong đó thực hiện điều chỉnh một phần diện tích lô đất ở thành đất cơ quan; một phần diện tích đất giao thông đường ngõ và một phần diện tích lô đất ở, thành đất giáo dục; một phần diện tích lô đất ở thành đất y tế; điều chỉnh giao thông; điều chỉnh chức năng sử dụng đất các lô đất công cộng…

 

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành (số 106/KH-UBND ngày 23/6/2020) Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ: Thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh; Biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật: chuẩn bị biên soạn dự thảo, khảo sát, đánh giá thực trạng, tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu, chuẩn bị và thông qua đề cương chi tiết kèm theo khung nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật; Tổ chức các hội thảo báo cáo, góp ý, chỉnh sửa, hoàn chỉnh nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật; Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật; Trên cơ sở các ý kiến góp ý; Ban soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và lập hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; Hoàn thiện, chuyển hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đến Bộ Y tế để xem xét, cho ý kiến về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước ngày 30/6/2021.

 

Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

 

Để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo. Từng bước hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; UBND tỉnh vừa ban hành (số 1099/QĐ-UBND ngày 12/6/2020) Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

 

Theo đó Kế hoạch tập trung vào các nội dung: tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến. Đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, thực hiện kết hợp đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ… thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Dự báo nhu cầu và cập nhật xây dựng dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới và cập nhật dữ liệu theo định kỳ; Rà soát, tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường gắn kết chặt chẽ 3 “Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề. Tăng cường hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong giáo dục nghề nghiệp…