Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả; Đóng cửa mỏ quặng sắt Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; Phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn; Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 18/6/2020, dưới sự Chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền, phiên họp thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Công văn số 773/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 27/5/2020 về giải trình, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo thẩm định số 127/BC-SKHĐT ngày 10/4/2020 về việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án Trạm dừng nghỉ Đồng Đăng do Công ty TNHH MTV thương mại Việt Quốc làm chủ đầu tư; Báo cáo số 139/BC-BQLKKTCK ngày 29/5/2020 về Phương án nghiên cứu cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Báo cáo số 142/BC-BQLKKTCK ngày 30/5/2020 về kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng của các dự án ngoài ngân sách tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình; Báo cáo số 235/BC-STNMT ngày 29/5/2020 về Kết quả xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc về xin thuê đất để xây dựng Chợ Lộc Bình, giai đoạn II; Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 29/5/2020 về kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo số 221/TB-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/4/2020 để giải quyết đề nghị xin thuê đất của Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn; Tờ trình số 254/TTr-SNV ngày 03/6/2020 về việc ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

 

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 1142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020) cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả tại 01 nhà nghỉ và 01 khách sạn sau:

 

Nhà nghỉ Hoàng Sơn, địa chỉ: số 36, thôn Thâm Kéo, Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Khách sạn Hoa Sim, địa chỉ: số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

Các nhà nghỉ, khách sạn trên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy trình, biện pháp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng cách ly tự nguyện tại khách sạn theo đúng các quy định tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng giá dịch vụ của các khách sạn phù hợp; thông báo công khai giá dịch vụ (toàn bộ chi phí cho việc thực hiện cách ly) trọn gói trong 14 ngày cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly và người được cách ly tự nguyện chi trả.

 

Đóng cửa mỏ quặng sắt Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

 

UBND tỉnh vừa Quyết định (số 1114/QĐ-UBND ngày 15/6/2020) đóng cửa mỏ quặng sắt Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên (Địa chỉ: Số 63, đường Hùng Vương, tổ 14, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) theo Giấy phép khai thác số 693/GP-UBND ngày 20/4/2007 và Giấy phép gia hạn khai thác số 647/GP-UBND ngày 06/5/2010 của của UBND tỉnh. Diện tích đóng cửa mỏ: 10 ha.

 

Phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1061/QĐ-UBND) Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn được tổ chức thường niên (mỗi năm 01 lần, trao giải vào dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/6). Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng giải thưởng, kèm theo Chứng nhận và tiền thưởng. Đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Lạng Sơn đăng, phát trên các báo, đài, tạp chí trong và ngoài tỉnh, bản tin Người làm báo của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. Giải báo chí tỉnh có 04 loại hình báo chí với 06 loại tác phẩm báo chí gồm: (1) Báo in (Báo in và tạp chí in); (2) báo điện tử (báo điện tử và tạp chí điện tử); (3) báo hình; (4) báo phát thanh.

 

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 1107/QĐ-UBND ngày 15/6/2020) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban là lãnh đạo các sở ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo là các lãnh đạo các ngành: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông Vận tải, Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 

Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào đạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan tới Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

 

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản (số 101/KH-UBND ngày 16/6/2020) đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 2.196 biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (tăng 113 chỉ tiêu biên chế so với giao năm 2020). Cụ thể: a) Giao bổ sung 15 biên chế cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Chuyển 77 biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính sang biên chế công chức hành chính để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; Giao bổ sung 21 chỉ tiêu biên chế công chức để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; UBND tỉnh vừa ban hành (số 102/KH-UBND ngày 16/6/2020) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư toàn xã hội; Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

 

Ngoài ra Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.