Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020)

Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Phê duyệt Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn giai đoạn 2016 –2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cấp bách các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn mùa mưa, lũ năm 2020; Phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

UBND tỉnh vừa Giao chỉ tiêu (số 1087/QĐ-UBND ngày 10/6/2020) hợp đồng một số loại công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh được giao 281 chỉ tiêu, giảm 8 chỉ tiêu so với năm 2019; cấp huyện được giao 99 chỉ tiêu, giảm 2 chỉ tiêu so với năm 2019. Đối với đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh được giao 2.057 chỉ tiêu, giảm 272 chỉ tiêu so với năm 2019; cấp huyện được giao 1.686 chỉ tiêu, tăng 2 chỉ tiêu so với năm 2019.

 

Phê duyệt Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn giai đoạn 2016 –2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

Phát huy được công năng của hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, khai thác các dịch vụ khác từ tài sản, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1075/QĐ-UBND ngày 10/6/2020) Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn giai đoạn 2016 –2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên, gồm 07 phòng ban chức năng và 12 xí nghiệp là Chi nhánh của Công ty. Khi cơ cấu lại doanh nghiệp, Công ty tiếp tục sử dụng 100% lực lượng lao động cũ, chỉ thay đổi một số vị trí quản lý. Về cơ bản giữ nguyên cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, chỉ bổ sung thêm 01 vị trí người quản lý doanh nghiệp (Phó tổng giám đốc) và 01 Giám đốc quản lý đơn vị phụ thuộc.

 

Về Chỉ tiêu Vốn điều lệ: Từ năm 2020 đến năm 2025 là 882.561.978.825 đồng; định hướng đến năm 2030: 1.000.000.000.000 đồng. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận: dự kiến tăng doanh thu bình quân 3%/năm, lợi nhuận tăng 1%/năm.  Chỉ tiêu phát sinh nộp ngân sách nhà nước: các khoản thuế, phí, lệ phí, phát sinh nộp ngân sách nhà nước, công ty dự kiến tăng bình quân 5%/năm. Chỉ tiêu lao động sử dụng bình quân: tăng hàng năm 02 lao động/năm. Chỉ tiêu Tổng tài sản: từ năm 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tăng bình quân 1%/năm.

 

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cấp bách các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn mùa mưa, lũ năm 2020

 

Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa có nguy cơ cao mất an toàn mùa mưa, lũ năm 2020; UBND tỉnh vừa Quyết định (số 1054/QĐ-UBND ngày 08/6/2020) Hỗ trợ 3.400 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn để sửa chữa cấp bách các hồ chứa: hồ Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định; hồ Cốc Lùng, Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; hồ Bình Thái, Xã Thái Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập có nguy cơ cao mất an toàn mùa mưa, lũ năm 2020.

 

Phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025

 

Để Phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh nhằm mở rộng vùng phủ sóng kênh truyền hình Lạng Sơn tới toàn bộ địa bàn toàn tỉnh, toàn quốc và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á; UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 1061/QĐ-UBND ngày 09/6/2020) Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó Phải Bảo đảm khung thời lượng phát sóng hàng ngày, thời lượng trung bình kênh truyền hình Lạng Sơn hàng ngày theo quy định: Thời lượng chương trình truyền hình hàng năm là 6.570 giờ; Chương trình tự sản xuất là 2.731,4 giờ, chiếm 41,57% tổng thời lượng; Thời gian phát sóng: 18 giờ/ngày, từ 06 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút hàng ngày.

 

Tiêu chuẩn truyền dẫn tín hiệu: lựa chọn công nghệ mã hóa MPEG-4 H.264 và công nghệ điều chế DVB-S2 để phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh Vinasat của Việt Nam. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025). Kinh phí thực hiện: 2.800 triệu đồng/năm.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa công nhận (số 1100/QĐ-UBND ngày 12/6/2020) Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hữu Lũng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He, huyện Văn Quan đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Tiểu học Mỏ Na Dương, huyện Lộc Bình đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm..

 

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt (số 1079/QĐ-UBND ngày 10/6/2020) giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

 

Vị trí: Khu đất tiếp giáp đường Trần Quốc Toản, đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Nguyễn Đình Lộc (Khách sạn Đồng Đăng) và đường Nguyễn Đình Lộc, đoạn từ Khách sạn Đồng Đăng đến ngã ba Đền Quan. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Diện tích khu đất: 3.498 m2 (Vị trí 1: 1.557 m2; Vị trí 2: 1.941 m2); Hệ số điều chỉnh giá đất: K=3,0; Giá khởi điểm 01m2 đất: Vị trí 1: 9.000.000 đồng/m2; Vị trí 2: 5.400.000 đồng/m2; Giá trị toàn bộ khu đất: 24.494.400.000 đồng; Giá trị tài sản trên đất: 3.239.598.000 đồng; Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: 27.733.998.000 đồng.

 

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 1099/QĐ-UBND ngày 12/6/2020) cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả tại 03 khách sạn sau:

 

Khách sạn Mường Thanh Luxury Lạng Sơn, địa chỉ: số 68, đường Ngô Quyền, thành phố Lạng Sơn.

 

Khách sạn Công đoàn Lạng Sơn, địa chỉ: số 76, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

 

Khách sạn Kim Sơn, địa chỉ: số 03, đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

 

Các khách sạn trên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các quy trình, biện pháp cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng cách ly tự nguyện tại khách sạn theo đúng các quy định tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng giá dịch vụ của các khách sạn phù hợp; thông báo công khai giá dịch vụ (toàn bộ chi phí cho việc thực hiện cách ly) trọn gói trong 14 ngày cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có người cách ly và người được cách ly tự nguyện chi trả.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng