Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Thành lập Tổ công tác thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế; Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 27/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.

 

Phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 973/QĐ-UBND ngày 25/5/2020) phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

 

Khu đất đấu giá có diện tích: 3.498 m2, trong dó: Vị trí 1: 1.557 m2; Vị trí 2: 1.941 m2, tiếp giáp với đường Trần Quốc Toản, đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Nguyễn Đình Lộc (Khách sạn Đồng Đăng) và đường Nguyễn Đình Lộc, đoạn từ Khách sạn Đồng Đăng đến ngã ba Đền Quan. Tài sản gắn liền với đất: Gồm nhà trung tâm: Nhà cấp 2, gồm 2 khối chính, khối 1 tầng và khối 5 tầng phân cách bởi khe lún, diện tích sàn 2.224m2; Nhà thường trực 1 tầng, lợp mái tôn, diện tích 14m2; nhà trạm bơm 1 tầng, diện tích 25m2; Nhà làm việc, ga ra: Nhà cấp IV, diện tích 226 m2; Cổng, tường rào: Tường rào xây gạch dài 72m; hàng rào hoa sắt và cổng dài 84m, móng tường rào xây gạch; Kè đá.

 

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Quý II/2020. Điều kiện tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá trong thời hạn quy định. Hình thức đấu giá: Áp dụng hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng để lựa chọn người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Dự kiến giá trị thu được từ kết quả đấu giá: Dự kiến giá trị thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất: 27.000.000.000 đồng.

 

Thành lập Tổ công tác thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa thành lập (số 57/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020) Tổ công tác thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Tổ công tác thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bao gồm 22 thành viên, Tổ trưởng là lãnh đạo Sở y tế, các thành viên bao gồm các sở, ban, ngành tỉnh. Tổ công tác có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu, thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 chính xác, đầy đủ, kịp thời về Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện cập nhật thông tin dữ liệu báo cáo theo mẫu trên trang thông tin điện tử http://cscovid.moh.gov.vn trước 18 giờ hàng ngày hoặc ngay khi có ca bệnh mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh.

 

Phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế

 

UBND tỉnh vừa phân bổ (số 992/QĐ-UBND ngày 28/5/2020) chỉ tiêu tăng 50 giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị khám, chữa bệnh ngành Y tế, cụ thể như sau: Bệnh viện Phục hồi chức năng: 05 giường; Bệnh viện Phổi: 10 giường; Trung tâm Y tế huyện Bình Gia 05 giường; Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc: 05 giường; Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng: 10 giường; Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình: 05 giường; Trung tâm Y tế huyện Tràng Định: 05 giường; Trung tâm Y tế huyện Văn Quan: 05 giường.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 984/QĐ-UBND ngày 27/5/2020) Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh gồm 10 thành viên, do Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn là các sở, ngành tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 tại huyện Văn Quan và huyện Đình Lập, trong đó: Kiểm tra trực tiếp lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt đối với 02  Công ty và Kiểm tra trực tiếp lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải y tế đối với 02 đơn vị Y tế, đồng thời Kiểm tra qua Báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế.

 

Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn

 

Để Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị hàng hoá các sản phẩm nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt (số 999/QĐ-UBND ngày 30/5/2020) Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn.

 

Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung đầu tư phát triển nâng cao 04 chuỗi giá trị nông nghiệp ưu tiên của tỉnh Lạng Sơn gồm: Hồi, Quế, Rau và Thạch đen. Trong đó:

 

Chuỗi giá trị Hồi: Giai đoạn 2020 – 2023, Tổng sản lượng hoa Hồi khô toàn tỉnh năm 2023 tăng lên 15.000 tấn, tăng 4% so với năm 2019. Giá trị sản phẩm Hồi tham gia xuất khẩu của toàn tỉnh năm 2023 tăng 10% so với năm 2018.Giai đoạn 2024 – 2030, Tổng sản lượng hoa Hồi khô toàn tỉnh duy trì ổn định ở mức 15.000 tấn/năm,Giá trị sản phẩm Hồi tham gia xuất khẩu của toàn tỉnh năm 2030 tăng 20% so với năm 2023.

 

Chuỗi giá trị Quế: Giai đoạn 2020 – 2023, Tổng sản lượng vỏ Quế khô toàn tỉnh năm 2023 đạt 1.000 tấn, tăng 15% so với năm 2018. Giá trị sản phẩm Quế tham gia xuất khẩu của toàn tỉnh tăng 40% so với năm 2018. Giai đoạn 2023 - 2030: Sản lượng vỏ Quế khô toàn tỉnh đạt 3.000 tấn/năm, Giá trị sản phẩm Quế tham gia xuất khẩu của toàn tỉnh năm 2030 tăng 40% so với năm 2023.

 

Chuỗi giá trị Rau sạch: Giai đoạn 2020 – 2023, diện tích rau của huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn đạt 1.400 ha (chiếm 17% diện tích toàn tỉnh) với sản lượng tăng 10% so với năm 2019, ước đạt 22.400 tấn (chiếm 21% sản lượng rau toàn tỉnh) tương đương giá trị ước đạt trên 336 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Giai đoạn 2024 - 2030, Ổn định diện tích sản xuất rau chuyên canh toàn tỉnh đạt 10.500 ha, trong đó có khoảng 50% diện tích trồng rau công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Chuỗi giá trị Thạch đen: Giai đoạn 2020 – 2023,Diện tích Thạch đen của vùng quy hoạch, tại huyện Tràng Định và huyện Bình Gia tăng lên 2.500 ha vào năm 2023; tỷ lệ tăng 30% trong giai đoạn 2020 - 2023. Giai đoạn từ năm 2024 - năm 2030, Ổn định diện tích canh tác cây Thạch đen ở mức 2.800 ha; sản lượng ước đạt 17.000 tấn/năm.

 

Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành (số 88/KH-UBND ngày 26/5/2020) Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân trên địa bàn tỉnh được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến. 100% các trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động.

 

Đến năm 2030, Duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025. 100% cơ sở in sử dụng công nghệ thiết bị in hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu in các sản phẩm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Để nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; UBND tỉnh vừa ban hành (số 89/KH-UBND ngày 28/5/2020) Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn như: Lũ, lũ quét, ngập lụt, mưa lớn, hạn hán, rét hại, mưa đá, sạt lở đất... có khả năng xảy ra ở cả 4 mùa trong năm với cường độ khác nhau. Lũ quét, gió lốc, sạt lở đất, đá là các dạng thiên tai xảy ra bất thường, bất ngờ, khó dự báo. Do đó Kế hoạch tập trung vào Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Ngoài ra cũng đề ra các Biện pháp ứng phó đối với một số loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh như:Ứng phó với lũ, lũ quét, ngập lụt, Ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, Ứng phó với nắng nóng, hạn hán, Ứng phó với sạt lở đất, Ứng phó với rét hại, sương muối, Ứng  phó với lốc, sét, mưa đá. Trong đó bao gồm các biện pháp: Công tác truyền thông, Tổ chức ứng phó, Tổ chức sơ tán Nhân dân, Phương án khắc phục hậu quả.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng