Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Thành lập Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phê duyệt danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch Quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 24/4/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020; Kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 và phương án, nhiệm vụ phục hồi sản xuất kinh doanh, chủ động ứng phó với tình hình, diễn biến dịch COVID-19; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung điểm d, khoản 2, điều 8 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND.

 

Thành lập Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND tỉnh vừa Thành lập (số 695/QĐ-UBND ngày 25/4/2020) Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững Khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn.

 

Ban Quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý, bảo tồn và phát triển rừng; Đội cơ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trụ sở làm việc tại Trạm Thủy sản Bản Ngà, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia         

                                

UBND tỉnh vừa công nhận (số 671/QĐ-UBND ngày 21/4/2020) Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Quan đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường Trung học cơ sở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Trung học cơ sở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường Trung học cơ sở xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Phê duyệt danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 686/QĐ-UBND ngày 24/4/2020) danh sách công chức trúng tuyển đối với 46 thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Theo đó, Cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên viên chính (mã số 01.002) và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 01/5/2020.

 

Phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

 

Nhằm rà soát, điều chuyển các loại rừng trên địa bàn tỉnh (phòng hộ, sản xuất, đặc dụng) để xác định lại diện tích, quy mô, cơ cấu ba loại rừng đến năm 2030; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020) Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

 

Theo đó, Tổng diện tích rừng đặc dụng sau điều chỉnh là 13.112,69ha (giảm 377,25 ha so trước điều chỉnh), chiếm 2,12% tổng diện tích đất lâm nghiệp, gồm 03 khu rừng đặc dụng (Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn). Tổng diện tích rừng phòng hộ sau điều chỉnh là 103.780,16ha (giảm 24.323,01ha so trước điều chỉnh), chiếm 16,79% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Tổng diện tích rừng sản xuất sau điều chỉnh là 501.080,49ha (tăng 8.105,50ha so trước điều chỉnh), chiếm 81,09% tổng diện tích đất lâm nghiệp.

 

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sau rà soát, điều chỉnh là 617.973,34 ha, chiếm 74,3% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh với cơ cấu ba loại rừng như sau: Rừng đặc dụng chiếm 2,12%; rừng phòng hộ chiếm 16,79%; rừng sản xuất chiếm 81,09%.

Ngoài ra Đề án cũng đề ra các giải pháp về tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; về giao đất, giao rừng; về khoa học, công nghệ; về vốn để triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBTT ngày 31/3/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND tỉnh vừa ban hành (số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo đó, Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 22/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan. Thời gian tuyên truyền thực hiện 04 đợt tuyên truyền cao điểm.

 

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền miệng;Tuyên truyền cổ động trực quan; Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và các hình thức khác; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Kế hoạch Quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nói chung, chất thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành (số 373/UBND-KTN ngày 14/4/2020) Kế hoạch Quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, nội dung của Kế hoạch tập trung vào Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Phân định, phân loại, lưu giữ, Thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải rắn công nghiệp thông thường, Chất thải nguy hại.

 

Ngoài ra kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố.

 

Tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Để đảm bảo việc tuyển dụng được đội ngũ viên chức của tỉnh có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu (số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020) các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.

 

Theo đó, thực hiện tuyển dụng viên chức phải thông qua hình thức thi tuyển. Trường hợp cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức từ 05 biên chế trở xuống và có số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển dưới 20 hồ sơ thì lựa chọn tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thi trên máy tính.

 

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc  Công tác chuẩn bị và tổ chức thi tuyển về coi thi, bàn giao bài thi, đối chiếu bài thi, giám sát kỳ thi và Chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ thi.

 

Sở Nội vụ Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác thi tuyển viên chức. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kỳ thi để đảm bảo đạt hiệu quả, đúng quy định.

 

Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 409/UBND-KTN ngày 23/4/2020) các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.

 

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông và UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch.

 

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng thực hiện đồng thời nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; đặc biệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2020.

 

Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới; kiểm soát, xử lý nghiêm lái xe và phương tiện vận tải đường bộ chở hàng hóa, vật tư, vật liệu quá tải trọng cho phép.

 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh tiếp tục tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các chỉ đạo và giải pháp về tham gia giao thông an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.