Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020)

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Giám sát chuyên đề đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng; Kế hoạch Tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội; Tăng cường công tác chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; Tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 665/QĐ-UBND ngày 18/4/2020) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở riêng lẻ, các yếu tố có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao của công trình đối với nhà ở riêng lẻ và các nội dung điều chỉnh cục bộ được phê duyệt trên địa bàn phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

 

Thực hiện đổi tên các lô đất ở cải tạo thành đất ở hỗn hợp để phù hợp với thực tế quản lý sử dụng và đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Trong mọi trường hợp các lô đất ở hỗn hợp, đất ở liền kề, đất ở tái định cư xây cao không quá 7 tầng (không kể tầng hầm). Điều chỉnh mật độ xây dựng của các lô đất ở hỗn hợp từ 70-80% thành 70-100%; từ 80-90% thành 80-100%. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất các chỉ tiêu sử dụng đất của một số lô đất. Điều chỉnh hướng tuyến, quy mô mặt cắt một số tuyến giao thông nội bộ phù hợp với các vị trí đấu nối của đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hoàng Đồng.

 

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 666/QĐ-UBND ngày 18/4/2020) ông Lý Kim Soi, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

 

Kế hoạch Giám sát chuyên đề đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng 

                                                                          

Nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng về công tác tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện và công chức cấp xã; UBND tỉnh vừa ban hành (số 47-KH/ĐGS ngày 17/4/2020) Kế hoạch Giám sát chuyên đề đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng.

 

Đối tượng Giám sát là tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng; đối với cá nhân là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện. Nội dung giám sát là Việc lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tuyển dụng công chức, viên chức cấp huyện và công chức cấp xã, giai đoạn 2018 - 2019.

 

Mốc thời điểm giám sát: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019. Thời gian tiến hành: Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 05/6/2020.

 

Kế hoạch Tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Để tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và xe máy chuyên dung, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; UBND tỉnh vừa ban hành (số 67/KH-UBND ngày 14/4/2020) Kế hoạch Tổng rà soát, thống kê phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung: Rà soát, thống kê danh sách các phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng tại địa phương; Tổng hợp, phân loại chi tiết các phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng theo từng địa bàn cụ thể; Tuyên truyền các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Đánh giá lại công tác quản lý của từng ngành và lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 384/UBND-KGVX ngày 17/4/2020) thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh đến hết ngày 22/4/2020; UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 22/4/2020 tùy theo diễn biến dịch bệnh và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân thanh toán các dự án đầu tư xây dựng; hoàn thành và triển khai thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội theo từng mức độ tác động của dịch Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm bình thường và phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch.

 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 365/UBND-KTN ngày 13/4/2020) các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

 

Theo đó, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng trong thời gian tạm dừng hoạt động. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền người dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Lạng Sơn về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tăng cường công tác chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

 

Để bảo đảm đạt được mục tiêu Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” đề ra, UBND tỉnh yêu cầu (số 373/UBND-KTN ngày 14/4/2020) các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thành lập mới, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh, Công văn số 1864/BNN-KTHT ngày 13/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, củng cố, chuyển đổi mô hình hoạt động của các hợp tác hoạt động yếu kém, đồng thời xử lý dứt điểm việc giải thể hoặc chuyển đổi các hợp tác xã đang tạm dừng hoạt động trên địa bàn trong năm 2020.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn; triển khai tích cực các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển hợp tác xã trên địa bàn. Triển khai việc rà soát, đánh giá phân loại hợp tác xã theo hướng dẫn. Chỉ đạo, rà soát nhu cầu đăng ký thành lập mới hợp tác xã tại địa phương gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 4/2020 để xem xét hỗ trợ.

 

Tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 375/UBND-KTN ngày 15/4/2020) các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm. Chỉ đạo ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, có thể xử lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế, các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

 

UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 362/UBND-KGVX ngày 13/4/2020) các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra, nhất là chỉ tiêu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) kết nối với Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và thực hiện liên thông các cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về Chính quyền điện tử kết hợp với an toàn, an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh, UBND cấp huyện(e-Cabinet). Thực hiện số hóa báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để từng bước quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, bảo đảm đến hết tháng 6 năm 2020, 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được gửi, nhận ở cả 3 cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, thể thức, ký số và xác thực theo quy định. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC để đáp ứng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; bảo đảm đến hết năm 2020 có ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4.