Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, huyện Tràng Định giải thể xã Bắc Ái, sau khi sắp xếp, huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn. Huyện Văn Lãng thành lập xã Bắc Hùng, Bắc Việt và giải thể các xã Tân Lang, Tân Việt và Trùng Quán, sau khi sắp xếp, huyện Văn Lãng có 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 16 xã và 1 thị trấn. Huyện Lộc Bình thành lập xã Khánh Xuân, xã Minh Hiệp, xã Thống Nhất, sau khi sắp xếp, huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 2 thị trấn. Huyện Hữu Lũng thành lập xã Thiện Tân, sau khi sắp xếp có 24 đơn vị hành chính cấp xã gồm 23 xã và 1 thị trấn. Huyện Bắc Sơn thành lập xã Bắc Quỳnh, sau khi sắp xếp, huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Huyện Văn Quan thành lập xã An Sơn, xã Liên Hội, xã Điềm He và giải thể xã Xuân Mai và xã Vĩnh Lại, sau khi sắp xếp, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 xã và 1 thị trấn.

 

Ngoài ra, sau khi sắp xếp, huyện Cao Lộc  có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn; huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 18 xã và 2 thị trấn; huyện Bình Gia có 19 đơn vị hành chính xấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 1 thành phố; 200 đơn vị hành chính cấp xã gồm 181 xã, 5 phường và 14 thị trấn./.

 

Bích Diệp