Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp lực lượng Công an tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Công văn số 4712/BCĐ-CAT, ngày 02/12/2019 về việc phối hợp lực lượng Công án tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

IMG_5960

Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 138 các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng theo ngành dọc thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị quản lý; phối hợp lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

 

Thời gian thực hiện: giai đoạn chuẩn bị từ 15/11/2019 - 14/12/2019, giai đoạn tấn công tội phạm từ 15/12/2019 - 14/02/2020.

 

Thùy Linh