Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh

UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số: 2476 /QĐ-UBND, ngày 10/12/2019).

 

Đ/c  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

Theo đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn gồm 33 thành viên, do đồng chí  Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 04 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng là: Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, gồm 14 thành viên, do đồng chí Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng ban. 04 Phó Trưởng ban là: Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các ủy viên Ban Thường trực Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan./.

 

Hằng Chi