Skip to main content

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1300/UBND-KTN ngày 09/12/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 8799/CĐ-BNN ngày 23/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để khống chế, kiểm soát, xử lý triệt để các ổ dịch LMLM, tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng bò giống theo Chương trình 135 và các Chương trình dự án khác, nếu phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương quán triệt, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM. Các huyện, thành phố đang có dịch LMLM gia súc xử lý triệt để các ổ dịch LMLM, không để dịch lây lan, tiêm vắc xin bao vây ổ dịch, vệ sinh, khử trùng…; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch xuất, nhập giống gia súc. Các huyện chưa có dịch LMLM tăng cường thông tin, truyền thông, vận động, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, triển khai tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; rà soát lại các dự án đã cung ứng giống gia súc./.

 

Phương Linh