Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019)

 

Công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019; Công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II năm 2019; Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô/172 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Bố trí Nguồn vốn dự phòng ngân sách TW để thi công dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Phân công lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các nghị quyết tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVI... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2312/QĐ-UBND ngày 27/11/2019) kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019 đối với 69 viên chức.

 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

 

Công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2334/QĐ-UBND ngày 29/11/2019) kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II năm 2019 đối với 301 viên chức, cụ thể: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 27 viên chức; Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III 274 viên chức.

 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, hạng III được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

 

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô/172 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2311/QĐ-UBND ngày 27/11/2019) phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô/172 ô đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

 

Các thửa đất đấu giá (39 ô/172 ô đất ở liền kề) tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố được xác định theo các mảnh Trích đo địa chính khu đất số 83-2018, số 84-2018 và số 85-2018, với tổng diện tích các thửa đất dự kiến đấu giá: 3.003,4 m2. Mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng của lô đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Lâu dài.

 

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tiền mua hồ sơ của người tham gia đấu giá đất: 500.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký. Tiền đặt trước tham gia đấu giá đất: Tối thiểu là 15%, tối đa không quá 20% giá khởi điểm của ô đất đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Tháng 12/2019.

 

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2314/QĐ-UBND ngày 28/11/2019) Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó, Vị trí khu đất đấu giá tại Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 84-2019, tỷ lệ 1/500, với diện tích khu đất đấu giá: 15.486,7 m2,

 

Mục đích sử dụng đất Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án do tổ chức trúng đấu giá đất đầu tư được sử dụng ổn định lâu dài. 

 

Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có vốn pháp định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở; có chức năng kinh doanh bất động sản; thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính.

 

Tiền mua hồ sơ của Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Tối thiểu là 5%, tối đa không quá 15% giá khởi điểm của toàn bộ khu đất đấu giá. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá: Tháng 12/2019.

 

Bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh

 

UBND tỉnh vừa bổ nhiệm (số 2328 và 2329/QĐ-UBND ngày 28/11/2019) một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh.

 

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; Bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Yến, Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

 

Bố trí Nguồn vốn dự phòng ngân sách TW để thi công dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

 

Để đảm bảo ổn định lâu dài cho các công trình huyết mạch phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng cũng như ổn định, củng cố đời sống cho nhân dân thành phố biên giới, UBND tỉnh vừa đề nghị (số 1248/UBND-KTN ngày 25/11/2019) Bộ Tài chính bố trí Nguồn vốn dự phòng ngân sách TW để thi công dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

 

Theo đó, đề nghị Bộ Tài chính bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương thực hiện kè 5.000m, chân kè bằng tường bê tông cốt thép phía ngoài được gia cố băng các rọ đá, hệ số mái kè m =2 được phân ra làm 2 mái gồm mái trên và mái dưới, kết cấu mái dưới bằng BTCT M200.

 

Phân công lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các nghị quyết tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVI

 

Thực hiện Chương trình làm việc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phân công (số 1270/UBND-TH ngày 01/12/2019) lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các nghị quyết tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVI. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu 21 Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng