Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Dự án LRAMP; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; Phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 19/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các Nội dung: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh, trật tự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI.

 

Ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Dự án LRAMP

 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo Hiệp định, giải ngân được kế hoạch vốn đúng thời hạn; UBND tỉnh vừa ứng trước (số 2266/QĐ-UBND ngày 20/11/2019) kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương với số kinh phí là: 4.840 triệu đồng.

 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các địa phương nơi có công trình thuộc Dự án LRAMP khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo Hiệp định.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2261/QĐ-UBND ngày 20/11/2019) nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.

 

Theo đó, Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 16 chỉ tiêu, gồm: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 03 chỉ tiêu; Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III: 01 chỉ tiêu; Giáo viên Trung học phổ thông hạng III: 01 chỉ tiêu; Thư viện viên hạng IV: 01 chỉ tiêu; Công tác xã hội viên hạng III: 01 chỉ tiêu; Kỹ thuật Y hạng IV: 02 chỉ tiêu; Y sĩ: 01 chỉ tiêu; Chuyên viên: 04 chỉ tiêu; Kế toán viên: 02 chỉ tiêu.

 

Thời gian Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức xong trước ngày 01/3/2020.

 

Phê duyệt đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035

 

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của đô thị. UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2279/QĐ-UBND ngày 22/11/2019) đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035.

 

Theo đó, sẽ đánh giá thực trạng đầu tư và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh với diện tích: 8.310,09 km2. Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh, xây dựng phát triển vùng tỉnh Lạng Sơn và các khu chức năng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo hướng liên kết vùng, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Dự toán kinh phí thực hiện: 1.677.922.000 đồng. Thời gian, tiến độ lập Chương trình: 06 tháng kể từ ngày phê duyệt Đề cương nhiệm vụ.

 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

Nhằm cụ thể hoá điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2278/QĐ-UBND ngày 22/11/2019) quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, Vị trí quy hoạch thuộc phường Tam Thanh và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn với Quy mô diện tích lập quy hoạch: 78,99 ha; Quy mô dân số: 12.000 người. Tính chất quy hoạch: Là khu đô thị mới, bao gồm các các khu ở kết hợp thương mại dịch vụ chất lượng cao, hiện đại, thân thiện với môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; là trung tâm thương mại dịch vụ phía Tây Bắc thành phố Lạng Sơn. Tổng hợp kinh phí đầu tư dự kiến 10.284,53 tỷ đồng.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500

 

Nhằm điều chỉnh chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất, UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2271/QĐ-UBND ngày 22/11/2019) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

 

Theo đó, Vị trí địa điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Lô đất DV.HH.16 thuộc khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn với Diện tích điều chỉnh khoảng 1.517,0m2. Thực hiện điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp (ký hiệu DV.HH.16) thành lô đất ở liền kề (ký hiệu Ở.LK.E, bao gồm 16 ô đất liền kề) và đất hạ tầng kỹ thuật (khe thoáng).

 

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

 

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 10650/VPCP-KTTH ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 1246/UBND-KTN ngày 22/11/2019) thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

 

Theo đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Công văn số 4643/VP-KTN ngày 09/11/2019, Công văn số 4556/VP-KTN ngày 05/11/2019, Thông báo số 553/TB-UBND ngày 19/9/2019 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

 

Phan Vũ Hoàng Tùng