Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030

Résultat de recherche d'images pour "na chi lăng báo lạng sơn""
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn về việc triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 (Công văn số 1465/SNN-PTNT, ngày 7/11/2019).

 

Để nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của cấp huyện, xã; bổ sung nhiệm vụ đối với BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, thành phố, bố trí ít nhất 01 công chức chuyên trách theo dõi tham mưu triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo xã phụ trách và 01 công chức tham mưu, triển khai thực hiện.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đăng ký sản phẩm để tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp huyện.

 

Thùy Linh