Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 17 October 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
12359/BTC-TCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành