Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1542/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019).

 

Ảnh minh họa

Quỹ Phát triển đất tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Quỹ có chức năng nhận vốn từ ngân sách nhà nước (nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

 

Bộ máy của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Quỹ đặt tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp