Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 14/5 - 20/5/2018)

 

 

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Quy định về lựa chọn, công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

 

 

 

Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018. Gồm 14 tiêu chí cụ thể về đường giao thông; nhà văn hóa, khu thể thao; thủy lợi; hệ thống điện; trường học; truyền thông; nhà ở và công trình phụ trợ; thu nhập; hộ nghèo; phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; khu dân cư kiểu mẫu; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội. Bộ tiêu chí là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

 

Quy định về lựa chọn, công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan

 

UBND tỉnh ban hành Quy định trên tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 21/5/2018. Trong đó UBND tỉnh quyết định số lượng và công bố doanh nghiệp cụ thể được phép thực hiện tái xuất hàng hóa. Quyết định công bố theo từng đợt, định kỳ 01 tháng 01 đợt hoặc theo nhu cầu phát sinh thực tế. Các doanh nghiệp đã được công bố tên hoặc thực hiện tái xuất lần đầu nếu vi phạm các quy định kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quy định quản lý, kiểm tra, giám sát của tỉnh sẽ bị xóa tên hoặc công bố không được phép tái xuất hàng hóa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/5/2018.

 

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

 

Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Công văn số 55/BATGT-VP ngày 10/5/2018 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lực lượng chốt trực hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm dẫn đến điểm thi trong các ngày tổ chức thi, không để thí sinh đến địa điểm thi muộn do ùn tắc giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018; kết hợp bảo đảm trật tự ATGT và bảo đảm an ninh trật tự an tại các địa điểm tổ chức thi. Yêu cầu các bến xe khách và doanh nghiệp kinh doanh vận tải bố trí đủ phương tiện vận tải công cộng để phục vụ thuận lợi, an toàn nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh.

 

Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/5/2018. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thuộc Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố, có chức năng tham mưu giúp UBND và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ  lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản; các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/5/2018.

 

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách trên tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 16/5/2018. Tổng số có 2.180 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

 

Rà soát dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2016, 2017

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1702/VP-KTN, ngày 15/5/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh về các nội dung: Rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án di dân cấp bách do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu các năm 2016, 2017, phân loại rõ các dự án đã có trong quy hoạch ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án ngoài quy hoạch. Xác định tính cấp thiết, thứ tự ưu tiên bố trí các dự án theo nguyên tắc: Những vị trí đã xảy ra thiên tai, người dân chưa có chỗ ở, những vị trí đang xảy ra thiên tai có nguy cơ mất an toàn cao, những vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai.

 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới

 

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 455/UBND-KTN ngày 21/5/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1030/UBND-KTN ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công các dự án có cấu phần xây dựng. Khi đầu tư xây dựng các công trình trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình cộng khác... thực hiện ngay việc thay thế toàn bộ thiết kế tường rào cứng bằng hàng rào cây xanh, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt. Các công trình đã có tường rào cứng thực hiện “xanh hóa” tường rào bằng các loại cây xanh, hoa, cây cảnh phù hợp.