Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018 (Công văn số 1544/VP-KGVX, ngày 04/5/2018).

 

Ảnh minh họa (toaan.gov.vn)

Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai “Tháng nhân đạo” theo nội dung Công văn số 41-CV/ĐĐHCTĐ ngày 17/4/2018 của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2450-TB/VPTU ngày 23/4/2018. Theo đó, triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2018 với chủ đề “Nhân đạo – từ nhận thức tới hành động”  nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thùy Linh