Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 30/4 - 06/5/2018)

Phê duyệt danh sách thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực y tế. Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Phê duyệt danh sách thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung trên tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 03/5/2018, gồm 10 hợp tác xã. Các hợp tác xã tự chủ và tự quyết định trong tuyển dụng trí thức trẻ tham gia mô hình; sử dụng kinh phí được cấp đúng mục tiêu, chế độ,  bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của trí thức trẻ theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/3/2018 của UBND tỉnh.

 

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực y tế

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 396/UBND-KTTH ngày 07/5/2018. Yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Rà soát các hoạt động liên quan đến cấp phép sản xuất, nhập khẩu, hợp quy, kiểm tra chất lượng mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm... Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, hoạt động dịch vụ y tế; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng trên là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp sở, ngành năm 2018

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/5/2018. Mục tiêu cải thiện 10 chỉ số thành phần PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, phấn đấu năm 2018 đạt từ 60 điểm trở lên, nâng vị trí xếp hạng của tỉnh và gia nhập nhóm có chất lượng điều hành từ trung bình, khá trở lên. Khắc phục cơ bản các chỉ số thành phần đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố còn thấp, cải thiện điểm trung vị từ 60 điểm trở lên. Nội dung: Khắc phục các chỉ số bị giảm điểm năm 2017 (Chỉ số: Gia nhập thị trường, Chi phí không chính thức, Tính năng động của chính quyền tỉnh); cải thiện điểm số các chỉ số thành phần PCI (Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Hỗ trợ doanh nghiệp, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý.

 

Đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

 

Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tại Công văn số 604/BCĐ-DSKHHGĐ ngày 03/5/2018. Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới hình thức, phương pháp truyền thông, tập trung ở những địa bàn khó tiếp cận, vùng đông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao; triển khai thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đã được phê duyệt.

 

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm

 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 04/5/2018. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hậu kiểm bảo đảm 100% sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 1 lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2018 - 12/2018. Nội dung trọng tâm hậu kiểm: Về công bố sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu; về ghi nhãn, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; về truy xuất nguồn gốc thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

 

Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 02/5/2018. Mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, của từng gia đình và mỗi cá nhân về việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Một số nội dung phối hợp như: Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; thống kê, báo cáo, thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

Ngày 04/5/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu đánh giá đầy đủ, toàn diện về thực trạng hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu thời gian qua. Trên cơ sở đó định hướng điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu Kinh tế cửa khẩu, trong đó chú trọng tới định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; nghiên cứu việc thay đổi tên gọi của Khu Kinh tế cửa khẩu; đề xuất mô hình hoạt động của cơ quan quản lý, các cơ chế, chính sách liên quan; bổ sung danh mục ưu tiên, khuyến khích đầu tư; xây dựng, hoàn thiện hệ thống bản đồ và các văn bản kèm theo Đề án; hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ, trình tự để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2018.