Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/4 - 15/4/2018)

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 01/5/2018; bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công

 

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 01/5/2018

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 319/UBND-KTN ngày 12/4/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ: Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. Kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải, bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 10/4/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Tại địa bàn thành phố, phấn đấu đến năm 2020 đạt 80% giao dịch nộp thuế, 70% số tiền điện, 50% cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước thực hiện qua ngân hàng. Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trung cấp, 50% bệnh viện chấp nhận thanh toán qua ngân hàng; 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

 

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học

 

Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 314/UBND-KGVX ngày 10/4/2018. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học, xây dựng và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa tại cơ sở giáo dục. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho nhà giáo và học sinh; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, an toàn trường học. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, giáo viên, thiết lập công khai đường dây nóng để kịp thời nắm bắt, xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

 

Kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018

 

Nội dung trên do Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 37/KH-BATGT ngày 10/4/2018. Trong năm 2018 và quý I/2019, triển khai các nội dung về tăng cường năng lực thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn; hình thành thói quen “đã uống rượu bia - không lái xe” đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia trong năm 2018. Thời gian thực hiện: Đợt 1 từ 16/4 -15/5/2018. Đợt 2 từ 16/8 - 15/9/2018. Đợt 3 từ 16/12/2018 - 15/2/2019.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2018

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/4/2018. Một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục duy trì 6/9 chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2015; triển khai các chỉ tiêu: Ít nhất 30% công trình đường giao thông, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; khoảng 30 người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề, tạo việc làm; có 40% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương.

 

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu

 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung trên tại Công văn 324/UBND-NC ngày 13/4/2018. Yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng con dấu theo thẩm quản lý trong quý II/2018, gồm: Việc thực hiện thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng; quy chế bảo quản, sử dụng, chất lượng, hiện trạng các con dấu; công tác quản lý và tình trạng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu… , báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2018.

 

Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án giao thông và Nhà làm việc liên ngành, Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi huyện Tràng Định

 

Ngày 12/4/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án đoạn Lũng Vài - Bản Pẻn, ĐT.229, huyện Văn Lãng; dự án đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới và dự án Nhà làm việc liên ngành, Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. Để phấn đấu thi công hoàn thành các công trình xong trong quý III/2018, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu điều hành linh hoạt các nguồn vốn, xem xét tạm ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công ngay trong tháng 4/2018. Các nhà thầu chủ động tập trung máy móc, thiết bị, con người triển khai thi công ngay khi có mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều hòa nguồn vốn cho các dự án. UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định thống nhất phương án tái định cư, quản lý mặt bằng đã bồi thường. Các lực lượng phối hợp bảo đảm trật tự an ninh khu vực biên giới.