Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/4 - 08/4/2018)

Chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018 - 2019; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018.

 

Điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018 - 2019

 

UBND tỉnh tại chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 296/UBND-KGVX ngày 04/4/2018. Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về lộ trình, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục trong năm 2018, huy động các nguồn lực để phân bổ ngân sách cho giáo dục theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục công khai các khoản thu chi tài chính; cấm lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

 

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1055/VP-KGVX ngày 02/4/2018. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung: Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động hàng năm giai đoạn 2018 - 2021. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Thiết lập thông tin về hợp tác với doanh nghiệp, về năng lực đào tạo, cung ứng nhân lực, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khi tham gia giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác 3 bên giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, các hình thức hợp tác.

 

Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1091/VP-KTN ngày 04/4/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du, tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi, đôn đốc các công trình đang thi công đảm bảo đúng tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn.

 

Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 15/KH-TCT ngày 06/4/2018. Đối tượng kiểm tra là các sở, ngành, UBND cấp huyện có nhiều nhiệm vụ UBND tỉnh giao chậm, muộn hoặc có khả năng chậm so với thời hạn được giao. Nội dung kiểm tra việc tổ chức triển khai và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; việc cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra trong quý III/2018.

 

Tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện vận dụng cơ chế như doanh nghiệp

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện vận dụng cơ chế như doanh nghiệp tại Công văn số 1109/VP-KTTH ngày 05/4/2018. Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền thông và báo chí khẩn trương xây dựng phương án tự chủ gửi cơ quan tài chính xem xét, thẩm định; tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trong Quý III/2018.

 

Tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 1

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quản lý hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 1 tại Công văn số 1054/VP-KTN ngày 02/4/2018. Yêu cầu UBND các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng và UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, tạo chuyển biến rõ nét, xử lý dứt điểm các vi phạm. Kiên quyết giải tỏa, trả lại mặt bằng phần diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng khi xây dựng Quốc lộ 1, các khu vực kinh doanh có nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, có giải pháp chống tái diễn vi phạm.

 

Thành lập Cụm công nghiệp địa phương số 2

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 thành lập Cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc với tổng diện tích 8,5 ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; cơ khí; chế biến, bảo quản nông lâm sản; vật liệu xây dựng; gia công cơ, kim khí; dịch vụ công nghiệp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc trực tiếp quản lý Cụm công nghiệp.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 kỳ 2

 

Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 kỳ 2, xem xét, thống nhất các nội dung: 2 dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, về chính sách đối với cán bộ luân chuyển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; đề xuất điều chỉnh phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 và những năm tiếp theo; Kết luận số 77-KL/TU ngày 22/5/2013 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.