Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh họp đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2018

Chiều ngày 04/12/2018, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh họp đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Qua 11 tháng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,36%. BCĐ thu ngân sách tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu NSNN, chống thất thu NS, các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác thu NS đạt được kết quả tích cực, một số sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ. Tổng thu NS trên địa bàn đạt 73% dự toán bằng 77% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa đạt 100,3% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,7% dự toán, bằng 62,6 cùng kỳ.

 

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ tỉnh, các huyện, thành phố đã báo cáo, thảo luận, đánh giá kết quả thu NS trong 11 tháng, bàn giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thu NS tháng còn lại.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, phối hợp và kết quả thu NS của các ngành và các huyện, thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong tháng còn lại của năm 2018, các sở, ngành, BCĐ tỉnh, huyện và các lực lượng chức năng tiếp tục đôn đốc, rà soát các lĩnh vực để tập trung thu, có các giải pháp, xử lý thu hồi các khoản nợ đọng, số dư trên tài khoản tạm giữ để xem xét, chuyển vào NSNN theo quy định, rà soát chính xác các nguồn thu, các khoản thu từ đất, đấu giá đất, tăng cường phối hợp quản lý kê khai các hộ sản xuất kinh doanh, quản lý hóa đơn chứng từ. Triển khai các biện pháp kiểm tra sau thông quan, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm soát thị trường, giám sát số liệu doanh thu bến bãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng nông sản. Các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai các biện pháp thu NSNN trên địa bàn đạt hiệu quả./.

 

Khánh Ly