Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1984/BTC-KBNN 01-03-2021 Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bôt sung Thông tư số 133/2018/TT-BTC
615/BVHTTDL-TCCB 01-03-2021 V/v báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, thư viện, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, văn hóa cơ sở, mỹ thuật
521/LĐTBXH-PC 01-03-2021 VV đánh giá, tổng kết việc thực hiện Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH
952/BTC-TCHQ 26-02-2021 Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2014/TT-BTC và Thông tư số 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
693/BGDĐT-TĐKT 26-02-2021 Tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh
1277/VPCP-KSTT 26-02-2021 V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
1269/VPCP-KSTT 26-02-2021 V/v rà soát số liệu làm cơ sở đánh giá kết quả cung cấp DVCTT trên Cổng DVCQG theo Nghị quyết 01/NQ-CP
09/TWPCTT 25-02-2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện chi khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương
1138/BNN-TCTL 25-02-2021 Thúc đẩy thực hiện và lấy ý kiến điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa trên kết quả, vay vốn WB.
1914/BTC-TCT 25-02-2021 Xin ý kiến về dự thảo Thông tư
46/BaoCT-TSKT 24-02-2021 V/v phối hơn tổ chức Tọa đàm thời gian: 14h, ngày 08/3/2020
076/BNN-TY 24-02-2021 V/v tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò
1076/TCÐBVN-CQLXDĐB 24-02-2021 V/v đề xuất bổ sung danh mục xây dựng cầu dân sinh vào Dự án LRAMP
1825/BTC-NSNN 24-02-2021 V/v bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) tỉnh Lạng Sơn
141/2020/NĐ-CP 24-02-2021 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
332/BKHCN-TĐC 23-02-2021 Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.
453/BTP-VĐCXDPL 23-02-2021 V/v rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật
958/BKHĐT-TH 23-02-2021 về việc báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020
334/BKHCN-TĐC 23-02-2021 Triển khai Chương trình quốc gia năng suất Chất lượng tại các Bộ, địa phương.
1185/VPCP-KGVX 23-02-2021 xét nghiệm SARS-CoV-2 và giải quyết cho người chấp hành xong án phạt tù trở về hòa nhập cộng đồng bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19
375/LĐTBXH-TE 23-02-2021 VV hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021
222/CV-Al 22-02-2021 V/v hợp tác triển khai chuyển đổi số trong đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cám bộ, công chức giai đoạn 2021-2025.
929/BKHĐT-TH 22-02-2021 về việc kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) năm 2019 sang năm 2021
22.2/TTr-GL 22-02-2021 Tờ trình V/v Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ ốc lộ 4A (tại Km47+4600) đến trung tâm xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
1700/BTC-NSNN 22-02-2021 V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Lạng Sơn
1141/VPCP-KTTH 22-02-2021 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến hàng Quý của Thủ tướng CP với các Bộ, cơ quan và địa phương đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
914/BCT-TKNL 22-02-2021 Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021
517/KH-BVHTTDL 22-02-2021 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
04/CT-BCT 19-02-2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025
80/TB-HĐND 19-02-2021 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnhvề việc đề nghị xây dựngNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đểđóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
134-CV/TU 19-02-2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1108/VPCP-KTTH 19-02-2021 V/v sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
614/BGDĐT-GDTC 19-02-2021 Phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID -19" trong trường học
514/BVHTTDL-PC 19-02-2021 V/v sơ kết tình hình thực hiện các nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực du lich; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan
252/TTCP-C.IV 19-02-2021 V/v kiểm soát tài sản, thu nhập
356/LĐTBXH-BÐG 19-02-2021 VV hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
09/TTr-UBND 18-02-2021 Tờ trình Về việc đề nghị khai thác đất đắp để thực hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
304-TB/VPTU 18-02-2021 Thông báo Ý kiến Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 01-CV/BCSĐ, ngày 05/02/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
739/BTNMT-TCMT 18-02-2021 V/v báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020
605/BGDĐT-GDTX 18-02-2021 Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"