Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn về công tác kiểm soát TTHC do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Trong hai ngày 21-22/7/2020, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính. Tham dự có Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo và công chức thuộc Văn phòng UBND 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, trong đó có Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn với 03 đại biểu.

 

Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ phổ biến một số nội dung tập huấn

 

Chương trình Hội nghị lần này là hoạt động nằm trong Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC, phát triển công nghệ thông  tin, xây  dựng  Chính  phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020 và là hoạt động hợp tác với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME).

 

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; hướng dẫn bộ công cụ rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC để xây dựng dịch vụ công trực tuyến; giới thiệu về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và công bố, công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia thực hiện các bài tập nhóm về kỹ năng, quy trình nghiệp vụ kiểm soát TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Các đại biểu tham dự tập huấn

 

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tập huấn lần này. Đây là dịp để lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, nhất là những nội dung mang tính mới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và một số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới./.

 

Phương Linh