Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 7 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 3.320 hồ sơ

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 7 năm 2020 là 4.178 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.010 hồ sơ, tiếp nhận mới là 3.168, tiếp nhận trực tiếp 2.466 hồ sơ (chiếm 77,84%), tiếp nhận trực tuyến 574 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 18,12%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 128 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4,04%); thực hiện trả kết quả 3.320 hồ sơ, trong đó có 2.044 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 61,57%), 1.272 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 38,31%), 04 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,12%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 195 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,87%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Công an tỉnh 818 hồ sơ, Giao thông vận tải 727 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 265 hồ sơ,… Trong tháng có 831 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 796 lượt (chiếm tỷ lệ 95,78%), Hài lòng: 35 lượt (chiếm tỷ lệ 4,22%).

 

New Picture (112).png

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm theo văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tìm hướng giải quyết đối với một số TTHC thường xuyên trả kết quả quá hạn, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung./.

 

Bùi Đức Trung