Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 4 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.766 hồ sơ

Trong tháng 4 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 1.766 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.762 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,73%).

 

New Picture (37).png

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 4/2020 là 2.704 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 952 hồ sơ, tiếp nhận mới là 1.752, tiếp nhận trực tuyến 645 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 36,82%), tiếp nhận trực tiếp 1.062 hồ sơ (chiếm 60,62%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 45 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,56%); thực hiện trả kết quả 1.766 hồ sơ, trong đó có 966 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 54,70%), 796 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 45,07%), 04 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,23%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 129 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 7,30%); còn 942 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 07 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 515 hồ sơ, Công an tỉnh 305 hồ sơ, Công Thương 246 hồ sơ,… Trong tháng có 298 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 288 lượt (chiếm 96,64%), Hài lòng: 10 lượt (chiếm 3,36%).

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Trung tâm đã ban hành thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm từ ngày 01/4/2020 đến ngày 22/4/2020 và thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Bưu chính công ích, thông báo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm bình thường từ ngày 23/4/2020, đồng thời khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính công ích.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; phối hợp các sở, ban, ngành hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Bưu chính công ích./.

 

Bùi Đức Trung