Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 10 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 9.357 hồ sơ

Trong tháng 10 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 9.357 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 9.346 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,88%).

 

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 8/2020 tháng 10 năm 2020 là 10.369 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 1.335 hồ sơ, tiếp nhận mới là 9.034, tiếp nhận trực tiếp 4.378 hồ sơ (chiếm 48,46%), tiếp nhận trực tuyến 4.580 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 50,70%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 76 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,84%). Trong tháng, Trung tâm đã thực hiện trả kết quả 9.357 hồ sơ, trong đó có 2.185 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 23,35%), 7.161 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 76,53%), 11 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,12%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 769 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 8,22%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 5.486 hồ sơ, Công an tỉnh 709 hồ sơ, Giao thông vận tải 731 hồ sơ, Tư pháp 512 hồ sơ. Trong tháng có 854 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 825 lượt (chiếm tỷ lệ 96,60%), Hài lòng: 28 lượt (chiếm tỷ lệ 3,27%), Không hài lòng: 01 lượt (chiếm tỷ lệ 0,11%).

 

Trung tâm đã Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/10/2020.

 

Trong tháng 10 năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch. Cán bộ công tác tại Trung tâm luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung