Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/11 đến ngày 23/11/2020)

UBND tỉnh có văn bản (số 1484/UBND-THNC, ngày 17/11/2020) chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021; Chỉ đạo tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Chỉ đạo Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 6/10 đến ngày 12/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2021; Rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ; Rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2020;  Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án vốn đầu tư công nguồ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 3/11 đến ngày 9/11/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo khẩn trương đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch 2020; Chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; triển khai thực hiện dự án Cơ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/10 đến ngày 19/10/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo xử lý các công trình thủy lợi không còn tồn tại, không phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma; Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/9 đến ngày 05/10/2020)

Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương; Chỉ đạo triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật; Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021; Kiệ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020); Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020; Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;  UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; Tăng cường các biện pháp ph

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021, Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021, Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố, Tăng cường tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Triển khai thi hành Luậ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020)

Chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh; tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020)

Giải thể Chốt số 03 kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 31 tại huyện Đình Lập, Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X); Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp dự án thủy điện Khánh Khê hê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp dự án thủy điện Khánh Khê; Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu n

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020)

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2020 (Bão Higos), Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ đạo đẩy m

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu;  Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chỉ đạo tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ sinh hoạt cho Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hoá qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Tăng cường thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành hướng dẫn q

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và rà soát người về từ vùng dịch; Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu các mặt hàng vật tư y tế; UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh; Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nă

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần