Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, Bình Gia, Cao Lộc; Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ đưa lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, Bình Gia, Cao Lộc; Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ đưa lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026; Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng; Phê duyệt kết quả t

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2021-2022  theo Nghị quyết số 102/NQ-CP trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm; Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố; Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; Thành lập Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Bố trí, sắp xếp đối với

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện; Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 19/7 đến ngày 25/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, UBND cấp huyện; Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021)

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh; Kết thúc việc th

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 một số huyện; Danh sách các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2021; Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành kh

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021)

Cho phép sử dụng thêm con dấu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Điều chỉnh thực hiện từ giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg sang thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng; Triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021 - 202

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần