Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/5 đến ngày 15/5/2022)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khánh sạn Mường Thanh Luxury; chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; chỉ đạo về hợp tác phòng, chống COVID-19 và thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu; chỉ đạo tăng cường công tác

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 02/5 đến ngày 08/5/2022)

Chỉ đạo treo băng rôn, cờ Phật dịp Đại lễ Phật đản năm 2022; Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện các chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngà

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/4 đến ngày 01/5/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm th

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022)

Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh Trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Lư

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/4 đến ngày 10/4/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 7/3/2020 của UBND tỉnh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/3 đến ngày 03/4/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Công nhận thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V; Tăng cường bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2022; Triển kh

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông cho Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố; Công nhận thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/3 đến ngày 13/3/2022)

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Phê duyệt danh mục, phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 năm 2022; Công nhận thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V; Côn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/02 đến ngày 27/02/2022)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Chương trình kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19; điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/02 đến ngày 20/02/2022)

Tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 cho các huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022; Quy định quản lý mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; Điều lệ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/02 đến ngày 13/02/2022)

Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần