Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn ĐQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-HĐND, ngày 15/01/2021, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh Lạng Sơn.

 

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện bán vé tháng, vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh về việc tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện bán vé tháng, vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (Công văn số 220/VP-KT, ngày 19/01/2021).

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Công điện số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Công điện số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC) lây lan diện rộng (Công văn số 196/VP-KT, ngày 18/1/2020).

 

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 204/VP-KGVX, ngày 18/1/2021).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh