Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 13/1/2021 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Phạm vi thực hiện Đề án là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

 

Các hoạt động của đề án gồm: Khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện Đề án hàng năm. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm đối với địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ cao về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức tham gia thực hiện Đề án. Quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án. Các hoạt động khác.

 

Đỗ Hoạt