Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Kế hoạch số 187/KH-UBND, ngày 30/11/2020).

 

Hội đàm đầu xuân năm 2019

Các nội dung thực hiện: Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện các hoạt động TTĐN cụ thể như đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên mạng internet, các sự kiện truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, đẩy mạnh hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương, sản xuất ấn phẩm, tài liệu về TTĐN. Bên cạnh đó, thực hiện TTĐN tại khu vực biên giới; xây dựng dữ liệu thông tin và truyền thông, tăng cường công tác quản lý, tổng hợp, dự báo diễn biến dư luận báo chí, mạng xã hội; lồng ghép TTĐN với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn.

 

Thùy Linh