Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh vừa có Công văn số 130/HĐNVQS-TT, ngày 01/12/2020 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Hội đồng NVQS, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cổ động, tuyên truyền cho Nhân dân, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn; thực hiễn chặt chẽ quy trình các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phát huy dân chủ trong quá trình xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng và đúng Luật NVQS. Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu; kịp thời nắm chắc tư tưởng công dân nhập ngũ, nhất là đối với những công dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn để thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định sơ tuyển, khám sức khỏe, chống, trốn thực hiện NVQS theo quy định.

 

Thùy Linh