Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh, (Công văn số 4874/VP-THNC, ngày 27/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tổ chức và hoạt động của các Văn phòng, Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của Luật sư.

 

Đoàn Luật sư tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư; chỉ đạo chấn chỉnh việc tư vấn của luật sư cho bị cáo, đương sự đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, đương sự; thực hiện nghiên túc Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam. Quán triệt các Luật sư trong việc chấp hành và thực hiện sử dụng trang phục của Luật sư đúng quy định khi đến Tòa án nghiên cứu hồ sơ và tham gia tố tụng tại phiên tòa./.

 

Khánh Ly