Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến vay lãi nặng

Ngày 01/12/2020 UBND tỉnh có công văn số 1556/UBND-THNC về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến vay lãi nặng. 

 

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch dân sự, thanh toán, cho vay, huy động vốn; tuyên truyền, thông báo về những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường  xảy ra trong thời gian qua để Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghiên cấm tham gia hoặc tiếp tay, bao che cho các hoạt động liên quan đến cho vay lãi nặng, huy động vốn trái pháp luật… kịp thời phát hiện và xử lý nghiên các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn thực hiện vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp; không để xảy ra tình trạng vay lãi nặng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

 

                                                                             Hoàng Loan