Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

D:\TAI LIEU CU\Desktop\4.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ (về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020), với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp kịp thời. Qua đó đã thực hiện tương đối hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả cao, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những biến chuyển tích cực, hồi phục và có nhiều điểm sáng. Thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định trở lại, sản xuất nông lâm nghiệp và công nghiệp tiếp tục phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, thị trường, giá cả ổn định, thu chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường.

 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,03%, trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 3,18%, công nghiệp - xây dựng tăng 2,81%, dịch vụ tăng 1,17%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,61%. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 22,53%, công nghiệp - xây dựng 22,16%, dịch vụ 50,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,91%. GRDP bình quân đầu người đạt 41,8 triệu đồng. Trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

 

(Theo báo cáo số 549/BC-UBND ngày 1/12/2020 của UBND tỉnh)

Đỗ Hoạt