Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo sau hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2020

Tại Công văn số 4897/VP-KT, ngày 30/11/2020, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo sau hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2020.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng mặt hàng ớt cả nước đảm bảo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Trung Quốc; tiếp tục tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thông quan, thu hút hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, giảm thiểu lượng xe xuất khẩu tồn bên phía Trung Quốc; chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức phân luồng, điều tiết hợp lý phương tiện tại các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị./.

 

Bích Diệp