Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa

Với mục đích khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phát hiện, hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống, trong 5 năm qua (2016-2020), Ban Tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã chủ động trong triển khai tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, gồm Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh (hằng năm), Hội thi sáng tạo kỹ thuật (02 năm/lần). Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh đã thực sự hấp dẫn, lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân với nhiều giải pháp, công trình tham dự có giá trị.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Tổ chức các cuộc thi đã tổ chức được 05 cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng với tổng số 465 giải pháp, công trình dự thi thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng học tập, phần mềm Tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Kết quả, cấp tỉnh  có 111 giải thưởng (04 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 82 giải Khuyến khích). Bên cạnh đó, có 09 sản phẩm đoạt giải cuộc thi cấp toàn quốc, gồm: 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức các cuộc thi cũng đã tổ chức 02 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với tổng số 89 giải pháp, có 27 giải thưởng cấp tỉnh, gồm: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 05 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Với Hội thi cấp quốc gia, tỉnh có 02 giải pháp đạt giải cấp quốc gia./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số 228 /BC-BTC, ngày 27/11/2020 của Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020